W jaki sposób malowanie proszkowe zabezpiecza ogrodzenia przed korozją?

Ogrodzenia są nieodłącznym elementem każdej posesji, chroniąc przed wtargnięciem osób, które nie powinny się na niej znaleźć. Ze względu na konieczność zapewnienia im właściwej wytrzymałości, często wykonuje się je z wykorzystaniem kształtowników stalowych, odpornych na uszkodzenia i mogących utrzymywać znaczne obciążenia mimo niewielkiej masy własnej. Dla nadania ogrodzeniom atrakcyjnego wyglądu i ochrony przed korozją stosuje się malowanie proszkowe. Przekonajmy się, w jaki sposób blokuje to procesy korozyjne i sprawdźmy, jak przebiega.

Jaki jest mechanizm korozji?

Korozja oznacza powstawanie na wierzchniej warstwie metalu tlenków w postaci rdzy. Prowadzi to do tworzenia się ubytków i osłabienia całej struktury, a z czasem oznacza całkowitą degradację. Szczególnie podatne na łączenie się z tlenem jest żelazo, będące podstawowym składnikiem stali. Proces utleniania ma miejsce wówczas, gdy na powierzchni metali dochodzi do różnicy potencjałów, co pozwala na łączenie się ich cząstek z tlenem. Proces ten zachodzi szybciej w środowiskach, w których przewodnictwo jest większe, np. przy znacznej wilgotności. Przyspiesza go również obecność niektórych związków chemicznych np. silnych kwasów czy zasad. Stal, z której wykonane jest ogrodzenie, będzie stale narażona na kontakt z wodą opadową, a także z chemikaliami od soli drogowej po nawozy stosowane w ogródku. Jeżeli nie zostanie zabezpieczona np. przez nałożenie warstwy farby odcinającej dostęp tlenu, korozja może postępować bardzo szybko.

Jak wygląda malowanie proszkowe?

Proces malowania proszkowego może być zastosowany w przypadku elementów, które dobrze przewodzą prąd. Farbie w postaci proszku jest nadawany ładunek elektryczny, dzięki czemu osadza się ona na powierzchni uziemionego metalu. Podawane pod ciśnieniem granulki równomiernie przylegają do powierzchni, a w kolejnym kroku są poddawane działaniu wysokiej temperatury, co prowadzi do ich polimeryzacji i wytworzenia jednolitej struktury. Jest ona na tyle szczelna, że atomy tlenu nie przedostają się do metalu, przez co nie dochodzi do jego rdzewienia.


Drukuj