Postawienie ogrodzenia w świetle przepisów

Budowa ogrodzenia, jak i większość różnego rodzaju budów, musi odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Brzmi to dość rygorystycznie, jednak przepisy nie zostały wymyślone przypadkowo, a ich potrzeba wynika z pewnych sytuacji, które tak naprawdę służą naszej ochronie.Jednak co konkretnie przepisy mówią o stawianiu ogrodzenia? Czy są wymagane do tego jakieś pozwolenia? Przeanalizujmy ten temat.

Ogrodzenie a regulacje prawne

Na samym początku warto zaznaczyć, że wszelkie regulacje prawne, które dotyczą budowy ogrodzenia zostały zaznaczone w ustawie Prawo Budowlane z dnia 2 lipca 1994 r, która między innymi określa czy i kiedy budowa ogrodzenia wymaga wcześniejszego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia, czy określona jest przez przepisy minimalna albo maksymalna wysokość ogrodzenia, którą dopuszczają przepisy, w jakiej odległości od granicy działki można ogrodzenie postawić, czy w ogóle ogrodzenie można stawiać na granicy dwóch działek, jakie formalności należy spełnić przed przystąpieniem do budowy, a nawet jaka powinna być dopuszczalna szerokość i sposób otwierania furtki albo bramy. Zatem przed przystąpieniem do ogrodzenia posesji, jeśli mamy jakieś wątpliwości albo niewiadome, warto zajrzeć do tej ustawy, aby wszystko było jasne i precyzyjnie określone.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia – potrzebne czy nie?

Ogólnie na budowę ogrodzenia nie potrzeba mieć żadnego specjalnego pozwolenia. Wynika to z nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Prawie budowlanym, która to uprościła kwestie stawiania małych, nieskomplikowanych obiektów budowlanych - właśnie takich jak ogrodzenie. Zatem bez żadnych formalności prawnych czy administracyjnych możliwa jest budowa ogrodzenia do wysokości 2,2 metra. Do tego bez żadnego zgłoszenia można stawiać ogrodzenia albo dokonywać ich remontów pomiędzy sąsiadującymi działkami budowlanymi lub od strony dróg, ulic, parkingów i innych terenów publicznych. Jednak są sytuacje, w których pozwolenie na postawienie ogrodzenia jest wymagane. Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

  • planowane ogrodzenie zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia. Sytuacja taka może pojawić się wtedy, kiedy ogrodzenie będzie zlokalizowane blisko drogi i pojawia się ryzyko ograniczenia widoczności kierowców.
  • ogrodzenie ma być postawione na działce lub przy budynku wpisanym do rejestru zabytków. Wszelkie prace budowlane wykonywane na takim terenie wymagają pozwolenia na budowę - wymagane jest uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.
  • ogrodzenie dzieli dwa tereny z dużą różnicą wysokości i konieczne jest wykonanie muru oporowego. W takiej sytuacji budowa ogrodzenia musi uwzględniać warunki techniczne i być zrealizowana tak, aby spełniała wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Bezpieczne ogrodzenie w świetle prawa

Prócz tych sytuacji, w których wymagane jest pozwolenie na budowę ogrodzenia, przepisy prawa precyzują jeszcze to, jakie ogrodzenie nie może być postawione, przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa. I tak ogrodzenie, którego wysokość nie przekracza 1,8 m nie może mieć niebezpiecznego wykończenia. Co to znaczy? Przykładowo ogrodzenie nie może być wykończone drutem kolczastym, zaostrzonymi metalowymi zakończeniami, tłuczonym szkłem i tym podobnymi elementami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt. Jedynym odstępstwem od tego dopuszczonym przez prawo są wewnętrzne ogrodzenia w zakładach penitencjarnych, terenach wojskowych oraz tak zwanych obiektach o specjalnym przeznaczeniu.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Jeszcze inną formą niż pozwolenie na budowę ogrodzenia jest jego zgłoszenie. Jest ono niezbędne w sytuacji, w której chcemy zbudować normalne ogrodzenie, ale jego wysokość przekraczać będzie wspomniane wcześniej 2,2 metra. Zgłoszenie takie powinno zawierać termin rozpoczęcia i sposób wykonywania prac. Należy także mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane potwierdzone odpowiednim oświadczeniem. Urząd może zażądać także szkiców lub rysunków ogrodzenia. Według przepisów, zgłoszenia należy dokonać w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac związanych ze stawianiem ogrodzenia. Jeśli w tym czasie organ państwowy nie zgłosi sprzeciwu, można bez przeszkód przystąpić do prac budowlanych. Dla informacji zaznaczmy, że sprzeciw może nastąpić, jeśli planowane ogrodzenie naruszać będzie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak dokonane zgłoszenie, do którego nie było sprzeciwu, aktualne jest przez 3 lata – po tym terminie - jeśli nie wykonano prac - wystąpić trzeba z nowym zgłoszeniem. 

Widać zatem, że chociaż przeważnie budowa ogrodzenia nie wymaga żadnych pozwoleń, to są sytuacje, gdy będą one niezbędne. Warto nie lekceważyć takich przepisów prawnych, ponieważ zgodnie z Prawem budowlanym bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia każda budowa ogrodzenia jest traktowana jako samowola budowlana. W takiej sytuacji odpowiedni organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę ogrodzenia postawionego bez wymaganych dokumentów. Kontynuowanie prac ogrodzeniowych pomimo nakazanej rozbiórki grozi karą grzywny, a nawet pozbawieniem wolności.


Drukuj